By Hannah Arendt

Hannah Arendt dissecciona l. a. raça humana i fa un anàlisi profund sobre les coses que els houses iles dones són capaços de fer. I es refereix tant a les capacitats humanes in line with atendre les necessitats bàsiques (menjar, beure, vestir-se o dormir...) com a l. a. sublimació d'aquestes en un àmbit més transcendental. Un anàlisi històric amb clara vocació de construcció política d'ampli abast filosòfic.

Show description

Quick preview of La condició humana PDF

Best Philosophy books

The Second Sophistic (New Surveys in the Classics)

The 'Second Sophistic' is arguably the fastest-growing region in modern classical scholarship. This brief, available account explores a number of the ways that sleek scholarship has approached probably the most striking literary phenomena of antiquity, the brilliant oratorical tradition of the Early Imperial interval.

Definition in Greek Philosophy

Socrates' maximum philosophical contribution was once to have initiated the hunt for definitions. In Definition in Greek Philosophy his perspectives on definition are tested, including these of his successors, together with Plato, Aristotle, the Stoics, Galen, the Sceptics and Plotinus. even if definition was once an important pre-occupation for lots of Greek philosophers, it has hardly been taken care of as a separate subject in its personal correct in recent times.

Origins of Objectivity

Tyler Burge provides a considerable, unique learn of what it truly is for people to symbolize the actual international with the main primitive kind of objectivity. by means of reflecting at the technological know-how of belief and similar mental and organic sciences, he offers an account of constitutive stipulations for perceiving the actual global, and hence goals to find origins of representational brain.

The Philosophy of Epictetus

The Stoic thinker Epictetus has been some of the most influential of historic thinkers, either in antiquity itself and nowa days. Theodore Scaltsas and Andrew S. Mason current ten especially written papers which debate Epictetus' notion on a variety of matters, together with ethics, good judgment, theology, and psychology; discover his kinfolk to his predecessors (including his philosophical heroes, Socrates and Diogenes the Cynic, in addition to the sooner Stoic tradition); and view his impact on later thinkers.

Extra info for La condició humana

Show sample text content

Aquest ja no es pot descriure en termes d’un engrandiment gegantí i una continuació de les antigues arts, i és només en aquest món que les different types de l’homo faber, in keeping with al qual cada device és un mitjà in step with assolir un fi prescrit, ja no funcionen. Aquí deixem d’emprar el fabric tal com ens el proporciona l. a. natura, matant els processos naturals, interrompent-los o imitant-los. En little toddlers aquests exemples, vam canviar i desnaturalitzar los angeles natura a desire dels nostres propis fins mundans, de manera que el món man made, d’una banda, i l. a. naturalesa, de l’altra, es van mantenir com dues entitats separades. Avui hem començat a �crear», according to dir-ho així, això és, a desencadenar processos naturals que mai no s’haurien donat feel nosaltres, i en lloc d’envoltar curosament l’artifici humà amb defenses contra les forces elementals de los angeles natura, mantenint-les tan lluny com sigui attainable fora del món man made, hem canalitzat aquestes forces, juntament amb el seu poder elemental, en el món mateix. El resultat ha estat una veritable revolució en el concepte de fabricació: manufacturar, que sempre havia estat �una sèrie de passos separats», s’ha convertit en �un procés continu», el de l. a. cinta transportadora i los angeles cadena de muntatge. [11] L’automoció és l’estadi més fresh en aquesta evolució, que en efecte �il·lumina tota l. a. història del maquinisme». [12] Certament es mantindrà com el punt culminant del desenvolupament sleek, fins i tot en el cas que l’era atòmica i els descobriments de los angeles tecnologia basada en l’energia nuclear posin un ultimate ràpid a tot plegat. Els primers tools de l. a. tecnologia nuclear, els diversos tipus de bombes atòmiques, les quals, si s’alliberen en quantitats suficients i no gaire grans, podrien destruir tota l. a. vida orgànica de l. a. Terra, presenten proves suficients according to a l’enorme escala en l. a. qual un tal canvi podria tenir lloc. Aquí deixaria de ser un qüestió de desencadenar i descloure processos naturals elementals, sinó de manejar en los angeles nostra vida quotidiana les forces i energies tal com s’esdevé fora de los angeles Terra, a l’univers; això ja s’ha fet, in keeping withò només en els laboratoris de recerca dels físics nuclears. [13] Si los angeles tecnologia genuine consisteix a canalizar les forces universals en el món synthetic, aleshores los angeles tecnologia futura podria consistir a canalizar les forces universals del cosmos cap a los angeles natura de los angeles Terra. Queda in line with veure si aquestes tècniques futures transformaran los angeles família de los angeles natura tal com l’hem coneguda des del començament del nostre món, en el mateix grau o fins i tot més que l. a. tecnologia current ha canviat l. a. mundanitat de l’artefacte humà. los angeles canalització de les forces naturals en el món humà ha destruït los angeles finalitat del món, el fet que els objectes són els fins pels quals les eines i els utensilis estan dissenyats. És ben característic de children els processos naturals que han aparegut experience l’ajuda de l’home, i aquelles coses naturals són les que no són �fetes», sinó que creixen in keeping with elles mateixes. (Aquest és, també, l’autèntic significat de los angeles nostra paraula �natura», tant si los angeles derivem de l’arrel llatina nasci, néixer, o si l. a. rastregem en el seu origen grec, physis, que ve de phyein, sorgir, aparèixer in step with si mateix.

Download PDF sample

Rated 4.03 of 5 – based on 12 votes