By Luc Deflo

Aline Verbeeck is een hoer op jaren die met haar verlepte schoonheid niet veel mannen meer kan bekoren. Ze leidt dan ook een kommervol bestaan, totdat ze Daphné Brainard leert kennen, een zeventienjarig meisje op de dool. De ervaring van de een en de jeugdige schoonheid van de ander blijken een ideale combinatie bij de beoefening van het oudste beroep ter wereld. Totdat hun beider pad dat van Leo Thuys kruist, een op het eerste gezicht wat simpele huisvader.Schijn bedriegt, wish de guy blijkt een borrelende vulkaan. Een beest. Voordat Aline tussenbeide kan komen wordt Daphné verminkt. Thuys slaat op de vlucht, maar als Aline de foto's bekijkt die ze in Thuys' jas heeft gevonden, weet ze dat de guy zal terugkeren.

Show description

Quick preview of Hoeren (Deleu, Book 8) PDF

Best Crime books

Aftershock: A Thriller

FIRST IN a brand new SERIESDell, an ex-Legionnaire was operating as a mercenary while he first saw Dolly, a nurse with Médecins Sans Frontières. When they later married, Dell abandoned his paintings, and Dolly shed her identity. But now not her calling—she turned a instructor, confidant, and defender of dozens of little ones of their Coastal Oregon village.

She's Leaving Home (Breen and Tozer)

London, 1968: The physique of a teenage lady is located simply steps clear of the Beatles' Abbey street recording studio. The police are known as to a residential highway in St John's wooden the place an unidentified younger girl has been strangled. Detective Sergeant Cathal Breen believes she might be one of many many Beatles enthusiasts who on a regular basis camp outdoor Abbey street Studios.

Imitation in Death

The summer season of 2059 is drawing to a sweaty shut while a killer makes his debut with the slashing and mutilation of a prostitute. He leaves at the back of a word addressed to Lieutenant Eve Dallas, commending her paintings and welcoming her to take part in his video game. .. and indicators it "Jack. " Now Eve is at the path of a serial killer who is familiar with as a lot concerning the background of homicide as she does, and he is reminiscent of a few of history's so much vicious, and notorious, killers, starting with Jack the Ripper.

The 8th Confession (Women's Murder Club)

THE scorching number one BESTSELLERSomeone is killing the richest humans within the urban - and the Women's homicide membership can pay a excessive fee for looking him. on the occasion of the 12 months, San Francisco's such a lot glamorous couple is concentrated via a killer - and it is the excellent homicide. whereas Detective Lindsay Boxer investigates the high-profile killings, a saintly road preacher is brutally accomplished.

Extra resources for Hoeren (Deleu, Book 8)

Show sample text content

De smeerlap wilde naar hyperlinks. Natuurlijk. Iedereen reed naar hyperlinks. De andere kant used to be verboden rijrichting. Ze zag het verbodsteken en perste alles uit haar lichaam in een verschroeiende spurt. Lauwe zweetdruppels sijpelden vanonder haar oksels. Nog twintig meter. Het licht sprong op groen. De auto's kwamen een na een in beweging. Tergend traag voor Leo Thuys, maar razendsnel voor Lien Verbeêck, wier longen in model stonden. De Peugeot draaide af en accelereerde. Het kofferdeksel, ze kon het bijna aanraken. Ze zag de chauffeur. De rosse baard. Zijn bleke, ingevallen wangen. Zijn dunne haar. Hij had haar niet gezien. Aline Verbeêck maaide met haar arm, in een wanhopige poging om hem alsnog tot staan te brengen. Maar het used to be te laat. Alles used to be altijd te laat. Ze zocht steun tegen de gevel van het hoekhuis en met een rood waas voor de ogen zag ze de Peugeot het viaduct over de Leuvense vaart opdraaien. Ze bleef staan uithijgen. Moest zich inhouden om niet in tranen uit te barsten. Niets had ze bereikt. De guy used to be weg en met zijn vrouw had ze niet eens gesproken. Ze keek op haar horloge. Na negenen used to be het ondertussen. Waar reed dat beest naartoe? Ze probeerde zich het visitekaartje in de portefeuille van Thuys voor de geest te halen. Het was once ergens op een ministerie dat hij werkte. In Mechelen. Maar waar? Ze kon het zich niet herinneren. Plots werd alles duidelijk. In de Lange Schipstraat. Hij werkte in de Lange Schipstraat. Dat used to be in het centrum van de stad. Hij reed de andere kant op. Naar… naar… de autosnelweg. ‘Nee… Daphné! ’ Aline Verbeêck, op zoek naar haar gsm, schrok toen ze de krijsende remmen hoorde. De handtas glipte uit haar handen. Een deur sloeg dicht. ‘Betalen. Verdomme’, klonk het hees en toen de hand in haar schouder kneep, zakte Lien Verbeêck door de benen. Ze had de kracht niet meer om op te staan. Ze had niet eens de kracht om te praten. Toen de taxichauffeur ruw aan haar schouder trok, maakte haar hoofd een kwartdraai. Zijn harde woorden hadden geen impression. Ze leken terug te kaatsen op het trottoir. De dievegge staarde haar belager met open mond aan. Charel Van der Goten trok zijn das recht, snoof, bukte zich en pakte de handtas van de grond, vastbesloten te nemen wat hem toekwam. Zijn vastberadenheid verdween toen hij in het plompe, zwarte oog keek. ‘Godverdoemme. ’ De tas plofte op de straatstenen. Het portier sloeg dicht. De taxi hobbelde van de trottoirrand en werd opgeslokt door het stapvoetse verkeer. Een voorbijganger bleef eerst stokstijf staan en maakte daarna rechtsomkeert. Aline Verbeêck pakte de Magnum . forty four, duwde hem weer in haar handtas en stak haar portefeuille in haar zak. Ze liep in de richting van het station van Mechelen. Terwijl ze haar pas versnelde, nam ze haar gsm. De batterij used to be leeg. Ze klampte de eerste de beste voorbijganger aan. ‘Mijnheer. ’ De guy, een stuurse veertiger in maatpak, schrok zich een aap. Hij rukte zich los, mompelde iets en liep weg. ‘Mijnheer? Alsjeblieft? ’ De guy tikte met zijn wijsvinger tegen zijn slaap. Aline Verbeêck strompelde verder. De glazen wanden van het telefoonhok waren beslagen.

Download PDF sample

Rated 4.19 of 5 – based on 34 votes